Data Center

Infrastructure, Servers, Network, Storage

Duurdere datacenters, ja, maar wat dan nog?

feb 20, 2023 | Data Center NL | 0 comments

Hogere datacenterkosten zullen waarschijnlijk niet leiden tot een uittocht naar de publieke cloud, zegt Dr. Owen Rogers, Research Director for Cloud Computing, Uptime Institute.

“Wat is goedkoper voor zakelijke klanten: de cloud of on-premise datacenters? Dat is de vraag van het moment, gezien de energietoeslagen en de inflatie. Het is een zinloze vraag,” zegt Dr. Owen Rogers, Research Director for Cloud Computing, Uptime Institute, met een vleugje provocatie. Ten eerste omdat de kenmerken van elke specifieke toepassing zullen bepalen welke locatie duurder is – er is geen eenvoudig, eenduidig antwoord. Ten tweede omdat de vraag impliceert dat een koper primair voor een cloud of on-premise datacenter zou kiezen omdat het goedkoper is. Dit is niet noodzakelijkerwijs het geval…”

Nee, infrastructuur is geen commodity“, benadrukt de onderzoeksdirecteur. De meeste gebruikers zullen niet voor een locatie kiezen alleen omdat die goedkoper is. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om werklasten in hun datacenters of in een colocatie onder te brengen omdat zij er zeker van willen zijn dat zij volledig voldoen aan de wet- en/of regelgeving, of om dicht bij de eindgebruikers gevestigd te zijn. Zij kunnen kiezen voor cloud computing voor workloads die snelle schaalbaarheid vereisen of om toegang te krijgen tot platformdiensten verderop in de keten. Natuurlijk zijn kosten voor CIO’s net zo belangrijk als voor CFO’s, maar cloud computing, datacenters op locatie en colocatie bieden allemaal waarde die verder gaat dan hun relatieve kostenverschillen.

Minder over prijs dan over waarde

“Een manier om de waarde van een product te beoordelen is het uitvoeren van een prijsgevoeligheidsanalyse, waarbij gebruikers wordt gevraagd hoe zij hypothetisch zouden reageren op prijsveranderingen,” zegt Owen Rogers. Gebruikers die veel waarde aan een product ontlenen, zijn minder geneigd hun koopgedrag te veranderen als gevolg van een kostenstijging. Gebruikers die gevoeliger zijn voor kostenstijgingen zullen over het algemeen concurrerende aanbiedingen overwegen om de kosten te verlagen of te handhaven. Overstapkosten zijn ook een factor in de gevoeligheid van een gebruiker voor prijswijzigingen. Bij cloud computing, bijvoorbeeld, zijn de kosten voor het opnieuw ontwerpen van een applicatie als onderdeel van een migratie misschien niet te rechtvaardigen als de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen beperkt zijn.”

Een jaar geleden vroeg het Uptime Institute aan IT-beslissers welke workloads zij waarschijnlijk naar de cloud zouden migreren als hun datacenterkosten (on-premises en colocatie) met respectievelijk 10%, 50% of 100% zouden stijgen, ervan uitgaande dat de cloudprijzen stabiel zouden blijven). De conclusies? Als de kosten van on-premises of colocatie met 10% zouden stijgen, zou ongeveer 12% van de werklasten naar de cloud kunnen verhuizen. Als de kosten met 50% zouden stijgen, zou ongeveer 24% van de werklasten mogelijk naar de cloud verhuizen. “Zelfs als de kosten zouden verdubbelen, zou slechts iets meer dan 30% van de werklasten waarschijnlijk naar de publieke cloud verhuizen. Dit wijst erop dat gebruikers van on-premise en colocatie niet bijzonder prijsgevoelig zijn”, aldus Rogers. Hoewel ze waarschijnlijk enige impact zullen hebben, is het onwaarschijnlijk dat stijgende datacenterkosten op zich een massale uittocht naar de publieke cloud zullen veroorzaken.”

Publieke cloud, nog steeds terughoudend

Sommige gebruikers zijn echter prijsgevoeliger dan andere. 42% van de respondenten zegt dat een kostenstijging van 10% er niet toe zou leiden dat werklasten naar de publieke cloud zouden verhuizen. Een kwart van de respondenten is nog steeds niet geneigd hun workloads te migreren, zelfs niet bij een prijsstijging van 50%. Opmerkelijk is dat een kwart van de respondenten aangeeft dat zij geen workloads zouden migreren, zelfs niet als de kosten zouden verdubbelen. Dit kan erop wijzen dat ten minste 25% van de ondervraagde bedrijven de publieke cloud momenteel niet als een levensvatbare optie voor hun workloads beschouwt.

Deze terughoudendheid kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zo analyseert het Uptime Institute. Sommige respondenten ontlenen waarde aan het hosten van workloads in niet-cloud datacenters en vinden dat dit de extra kosten rechtvaardigt. Anderen kunnen van mening zijn dat regelgevings-, technische en nalevingskwesties de publieke cloud onhaalbaar maken, waardoor de financiële implicaties irrelevant worden. Ten slotte kunnen sommige gebruikers het gevoel hebben dat de overstap naar de publieke cloud eenvoudigweg… onbetaalbaar is.