Data Center

Infrastructure, Servers, Network, Storage

Innovatie … tot stilstand in 2023 !

dec 27, 2022 | Data Center NL | 0 comments

Innovatie… pas na kostenbesparing en veiligheidsdoelstellingen. Snow Software heeft de prioriteiten voor 2023 vastgesteld. De crisis is gekomen en gegaan!

Innovatie? Concurrerende prioriteiten belemmeren het vermogen van IT-teams om vooruitgang te boeken. Hoewel het een prioriteit blijft voor CIO’s, is het stilgevallen omdat bedrijven worstelen met kostenverlaging (33%), beheer van beveiligingsrisico’s (28%) en bevordering van digitale transformatie (26%). Dit laat IT-teams in onzekerheid over waar ze hun inspanningen op moeten richten.

In absolute termen blijft innovatie de topprioriteit (94%), analyseert Snow Software, dat 800 IT-managers uit de VS, het VK, Duitsland en Australië ondervroeg. In het licht van de aanhoudende marktvolatiliteit strijden kostenvermindering en veiligheidsrisicobeheer echter om de aandacht en middelen van leidinggevenden.

Economische onzekerheid en geopolitieke onrust hebben hun tol geëist. IT-teams hebben krimpende of stagnerende budgetten en middelen… maar dezelfde doelen en KPI’s te halen! Door de toegenomen druk om innovatie te stimuleren, de productiviteit te verhogen en concurrerend te blijven met minder middelen, worstelen IT-managers met de vraag waar zij hun tijd, energie en uitgaven in moeten investeren. Dit leidt tot voortdurende strategische pivots.

Innovatie? Eerst reageren op marktonzekerheid

Uit het rapport blijkt dat de economische onzekerheid van het afgelopen jaar 80% van de IT-managers heeft gedwongen hun strategie te heroverwegen, waarbij 70% melding maakt van enorme budgettaire gevolgen.

In het licht van bezuinigingen en marktverstoringen vertrouwen IT-managers op gegevens en ervaringen uit het verleden om de besluitvorming te sturen. “Dit geldt vooral bij het nemen van risico’s en het nastreven van innovatie-initiatieven, aangezien gegevens nodig zijn om de prioritering te versterken en te rationaliseren wanneer de middelen beperkt zijn”, zegt Alastair Pooley, Information Director, Snow Software. Hoewel IT-managers geloven dat er een overvloed aan gegevens voor hen beschikbaar is, zegt 89% dat IT moet investeren in tools en technologieën om waarde uit hun gegevens te halen en deze om te zetten in bruikbare intelligentie.

De rol van de CIO blijft zich ontwikkelen

In de afgelopen 18 maanden zei 78% van de respondenten dat hun rol drastisch is veranderd. Bovendien zegt 90% van de CIO’s dat zij “vertrouwde adviseurs van de onderneming” zijn geworden, in plaats van een “one-stop shop voor technologie”.

De rol van de CIO is de afgelopen drie jaar aanzienlijk veranderd. Dit heeft de CIO niet alleen beslissingsbevoegdheid gegeven over technologie-uitgaven, maar over de volledige reikwijdte en impact van de bedrijfsresultaten. Dit niveau van beslissingsbevoegdheid brengt een nog grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Dezelfde IT-managers die de overgang naar telewerken hebben bepleit, lopen ook het risico de zondebok te worden wanneer bedrijven niet zijn uitgerust voor ongekende gebeurtenissen.

Het is duidelijk dat CIO’s en andere IT-leiders leven in een tijdperk van aanpassing: nieuwe technologieën, nieuwe marktdynamiek, nieuwe waardebepalende factoren, en van hen wordt verwacht dat zij hun organisaties met succes door een nieuwe realiteit van voortdurende, door crisissen gevoede veranderingen loodsen.

“De realiteit is dat IT niet snel vrij zal zijn van de onzekerheden die bedrijven treffen,” zegt Pooley. IT-managers die de uitdagingen met vertrouwen tegemoet treden, hebben allemaal één ding gemeen: het vermogen om gegevens strategisch te benaderen en te gebruiken. CIO’s mogen de kracht van intelligentie op hun technologie niet over het hoofd zien, want het biedt teams datagestuurde inzichten om hun aandacht te verleggen van tactische reacties naar strategische initiatieven. Deze verschuiving draagt bij tot voortdurende innovatie tijdens lange periodes van onzekerheid.”