Data Center

Infrastructure, Servers, Network, Storage

Datacenters: duidelijke trend naar off premise

mrt 8, 2024 | Data Center NL | 0 comments

Off-premise is de weg vooruit. Het Uptime Institute heeft het over een historische verschuiving. Zullen datacenters voor bedrijven verdwijnen? Max Smolaks, onderzoeksanalist, geeft antwoord.

“Voor het eerst is het aandeel van IT-workloads die worden gehost in on-premise datacenters nu iets minder dan de helft van de totale footprint. Off-premise is aan de winnende hand. Dit is een belangrijk en langverwacht moment voor de industrie,” zegt Max Smolaks, Research Analyst, Uptime Institute.

Hoewel datacenters nog steeds belangrijk zijn, lijkt hun belang als integraal onderdeel van de digitale infrastructuur van een bedrijf af te nemen. Vandaag de dag hebben bedrijven in feite nog nooit zoveel opties gehad om hun workloads te hosten. Colocatie, edge sites, publieke cloudinfrastructuur en software-as-a-service bieden allemaal een volwassen alternatief om veel, zo niet alle, workloads van ondernemingen te ondersteunen.

“Dit betekent niet dat de capaciteit, het gebruik of de uitgaven van datacenters in absolute zin afnemen. Aan de andere kant,” merkt Max Smolaks op, “geeft het wel aan dat organisaties voor nieuwe workloads eerder kiezen voor centra en diensten van derden.”

Capaciteit zonder kapitaaluitgaven

De trend is er. Het aandeel van werklasten in bedrijfsinstallaties zal waarschijnlijk blijven dalen. Organisaties wenden zich tot sites van derden als het voorkeursimplementatiemodel voor hun applicaties – elk met zijn eigen voor- en nadelen, maar allemaal bieden ze capaciteit zonder kapitaalinvestering.

In Uptime’s jaarlijkse datacenteronderzoek voor 2020 gaven respondenten aan dat gemiddeld 58% van de IT-workloads van hun organisatie werden gehost in datacenters van bedrijven. In 2023 was dit gedaald tot 48%. “In dit, het laatste onderzoek, voorspellen respondenten dat in 2025 nog maar 43% van de workloads gehost zou worden in enterprise datacenters…”

Voor Max Smolaks verklaart de economische context de trend. “Economische moeilijkheden wegen steeds zwaarder op de voorzieningen van bedrijven. Ze willen de financiële lasten verlichten. En de organisatorische complexiteit die gepaard gaat met het creëren en beheren van datacentercapaciteit.

Daarnaast zijn gespecialiseerde datacenters van derden over het algemeen efficiënter dan hun tegenhangers op locatie. Grotere cloud- en colocatiefaciliteiten profiteren van schaalvoordelen bij de aanschaf van mechanische en elektrische apparatuur. Dit helpt hen om de kosten te verlagen. Voor bepaalde toepassingen zijn kleinere installaties van derden aantrekkelijker. Ze stellen organisaties in staat om latentiegevoelige diensten of diensten met hoge beschikbaarheid dichter bij industriële of commerciële locaties te brengen.

Voordelen op verschillende niveaus

Max Smolaks schetst de belangrijkste voordelen van off-premise. Het eerste, en meest voor de hand liggende, is capaciteits- en verandermanagement. “Outsourcing bevrijdt bedrijfsteams van de lastige taak om de ruimte en kracht te vinden die ze nodig hebben om hun IT-omgeving uit te breiden. Het is ook een manier om het nijpende personeelstekort aan te pakken. “Bij outsourcing wordt het probleem van iemand anders.”

Een nieuw criterium: milieurapportage. Uitbesteding vereenvoudigt het proces om te voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving voor duurzame ontwikkeling. Logischerwijs legt het een groot deel van de last bij de serviceprovider. Max Smolaks plaatst de extra regelgeving die de komende twee tot drie jaar van kracht wordt – zoals de herschikking van de EU-richtlijn voor energie-efficiëntie – op hetzelfde niveau.

Tot slot stelt outsourcing bedrijven in staat om te experimenteren met geavanceerde IT-hardware zonder grote initiële investeringen te hoeven doen – bijvoorbeeld dichte clusters die vloeistofkoeling vereisen.

De belofte van de publieke cloud

In de analyse van Max Smolaks biedt de publieke cloud nog een aantal andere voordelen ten opzichte van interne datacenters. Naast flexibele pay-per-use prijsmodellen kunnen klanten hun kosten aanpassen door te kiezen voor on-demand, gereserveerde of eenmalige instances. “Het is geen verrassing dat de publieke cloud nu een steeds groter deel van de IT-workloads voor zijn rekening neemt, met een aandeel van 12%, tegenover 8% in 2020!”

Dit betekent echter niet dat de publieke cloud perfect geschikt is voor elke werkbelasting, met name als de applicatie niet is gereorganiseerd om te profiteren van de technische en economische voordelen die een cloudplatform biedt. Een van de problemen die door Uptime Institute Intelligence naar voren wordt gebracht, is het gebrek aan inzicht in de platforms van cloudproviders. “Hierdoor kunnen klanten hun operationele veerkracht niet beoordelen of potentiële kwetsbaarheden beter begrijpen.”

 Ja, maar… kosten die soms te “hoog” zijn

Publieke cloudimplementaties hebben ook de neiging om exorbitante kosten te genereren. Tot slot maakt de hevige concurrentie tussen cloudaanbieders en hun propriëtaire softwarestacks multi-cloudstrategieën, die sommige risico’s beperken die inherent zijn aan cloudarchitecturen, te duur en te complex om te implementeren.

In specifieke gevallen hebben leveranciers van clouddiensten een oligopolistisch voordeel bij de toegang tot de nieuwste technologieën. Microsoft, Baidu, Google en Tencent hebben bijvoorbeeld onlangs miljarden uitgegeven aan de aanschaf van enorme aantallen GPU’s om gespecialiseerde AI-trainingsclusters te maken, waardoor de toeleveringsketen uitgeput is geraakt en er GPU-tekorten zijn ontstaan.

Op de korte termijn,” waarschuwt Max Smolaks, “zullen veel bedrijven die ervoor kiezen om hun eigen AI-modellen te ontwikkelen simpelweg niet in staat zijn om de GPU’s te kopen die ze nodig hebben en zullen ze gedwongen worden om ze te huren van cloudproviders…”