Cybersecurity

Governance, Resilience, IAM, PAM, DLP, SIEM, SOC

SerenIT NIS2, de cyberresilience hefboom van Waslet

mei 6, 2024 | Cyber Security NL | 0 comments

SerenIT NIS2, het op NIS2 gebaseerde dienstenaanbod van Waslet. Op dit moment geeft de “One-Stop ICT Service Provider” er vorm aan. In 2025 zal het volledig operationeel zijn,” zegt CEO Philippe Waslet.

“Terwijl NIS werd gezien als een schild van wetgeving, verbreedt NIS2 het toepassingsgebied naar meer bedrijfssectoren en legt het strengere regels op voor beveiliging en het melden van incidenten. Bovendien omvat NIS2 meer kleine en middelgrote ondernemingen, die niet alleen hun beveiliging zullen moeten versterken, maar ook hun bestuur.

De NIS2-richtlijn, die in april in de Belgische wetgeving werd opgenomen, zal een grote impact hebben op onze bedrijven. In een tijd waarin de dreiging – die voortdurend evolueert – onverminderd blijft voortduren en informatiesystemen deels kwetsbaar blijven, biedt de implementatie ervan een ongeëvenaarde kans“, zegt Philippe Waslet: het zal duizenden entiteiten in staat stellen hun beschermingsniveau te verbeteren.

Van een reactieve naar een proactieve benadering van risicobeheer

“NIS2 is niet alleen een checklist voor naleving. De richtlijn moedigt organisaties aan hun beveiligingscultuur te heroverwegen en de bescherming van kritieke infrastructuren centraal te stellen in hun strategie”. Deze woorden laten zien dat er een paradigmaverschuiving nodig is om het niveau van cybervolwassenheid van organisaties in heel Europa te verhogen en duurzame veerkracht te waarborgen tegen de huidige dreiging.

SerenIT NIS2 zal een aparte plaats innemen in de Waslet-catalogus van diensten, hoewel de roadmap noodzakelijkerwijs cross-functioneel zal zijn en bijvoorbeeld ook infrastructurele elementen zoals opslag zal omvatten. “NIS2 geeft bedrijven de kans om hun benadering van cyberbeveiliging te heroverwegen en over te stappen van een reactieve naar een proactieve benadering van risicobeheer, om hun capaciteiten en activiteiten te toetsen aan de verbeterde cyberbeveiligingseisen.” Ook de toename van het aantal bedrijven dat onder de richtlijn valt, stelt organisaties in staat om ervoor te zorgen dat hun kleinere partners en leveranciers de nodige stappen ondernemen om zich te beschermen tegen cyberdreigingen.

Continuïteit, veerkracht…

Binnen de organisatie van Waslet, die zich richt op organisaties met tussen de 50 en 500 werkplekken, zal SerenIT NIS2 de expertise van de verschillende competentiecentra omvatten, van infrastructuur- en beveiligingsoplossingen tot daadwerkelijke diensten, zoals SerenIT Cloud, SerenIT 365, maar ook SerenIT OnPrem (on premise) of SerenIT Data Center, en niet te vergeten consulting. “Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer Waslet zich profileert als vertrouwde partner, wat erg belangrijk is in het huidige klimaat. Sommige klanten zijn ons al meer dan dertig jaar trouw! We ondersteunen hen op elk niveau, van advies tot het onderhoud van hun systemen. Waslet behandelt meer dan 4.000 tickets per jaar en meer dan 10 hardware-interventies per dag. En meer dan 250 klanten.

Historisch gezien viert het bedrijf – dat oorspronkelijk gespecialiseerd was in elektronische meetapparatuur – dit jaar zijn 77e verjaardag. IT kwam in 1984 met de Compaq draagbare microcomputers, IBM’s eerste concurrenten.

Philippe Waslet concludeert: “We zijn betrokken geweest bij grote implementaties van systemen, computers en servers en het zit in ons DNA om een technologieleverancier te blijven en tegelijkertijd de concepten van continuïteit en veerkracht te integreren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze klanten goed kunnen functioneren. Vandaag de dag maakt NIS2, een hefboom voor het versterken van de cyberweerbaarheid, precies deel uit van deze aanpak.