Data Intelligence

Analysis, BI, Prediction, Planning, Boardroom

Ordina onder de vlag van Sopra Steria

mrt 22, 2023 | Data Intelligence NL | 0 comments

Na de overname van Tobiana breidt Ordina! Sopra Steria haar werkterrein in de Benelux uit. Meer dan 4.000 medewerkers werken voortaan vrijwel gelijkelijk in Nederland en België.

Overname van het Nederlandse Ordina voor 518 miljoen euro. Sopra Steria is overeengekomen EUR 5,75 per aandeel Ordina te betalen voor de overname van haar doelwit, wat een premie betekent van 36% ten opzichte van de slotkoers van Ordina op 14 maart. De transactie is een all-cash transactie, die volledig zal worden gefinancierd uit de bestaande kas- en kredietfaciliteiten van de groep.

De gecombineerde activiteiten, inclusief de bestaande activiteiten van Sopra Steria in de BeNeLux, de recente overname van Tobania – afgerond in maart 2023 – en Ordina, zullen een voorkeurspartner voor digitale diensten in de regio creëren met een pro forma omzet van EUR 700 miljoen en meer dan 4.000 werknemers die bijna gelijk verdeeld zijn over Nederland en België. In Luxemburg zou de combinatie een strategische omvang van 300 medewerkers bereiken. De doelstelling van Sopra Steria is om haar activiteiten in Europa uit te breiden om haar marktaandeel te ontwikkelen in geografische gebieden met een aanzienlijk groeipotentieel.

Belangrijke speler in de Benelux

De voorgenomen overname zou ook bijdragen tot het evenwicht in de geografische portefeuille van Sopra Steria. Op pro forma basis zouden de inkomsten van de onderneming inclusief Ordina als volgt worden verdeeld 39% in Frankrijk, 15% in het Verenigd Koninkrijk, 11% in de Benelux, 8% in Scandinavië, 7% in Duitsland, 8% in de rest van Europa en 12% in software. Het bod is onderworpen aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden afgesloten. Sopra Steria is voornemens de notering van Ordina aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk na afronding van het bod te schrappen.

Hoewel de aandelenkoers van Sopra Steria vanochtend is gedaald, vinden veel waarnemers de transactie positief; de betaalde prijs lijkt redelijk na de synergieën en gezien het strategische belang van het doelwit. Met een dergelijke operatie wordt Sopra Steria een belangrijke speler in de Benelux, waardoor zij dezelfde strategie als in Frankrijk zou moeten kunnen uitvoeren en geleidelijk aan marges van meer dan 10% in deze regio zou moeten bereiken.