Blockchain

Decentralized, Distributed and Public digital ledger

Een deel van je loon in crypto?

dec 16, 2022 | Blockchain NL | 0 comments

Bijna een op de vier werknemers zou openstaan voor het idee om een deel van hun salaris in crypto te ontvangen. Vraag: heeft een werkgever het recht om loon in cryptocurrency toe te kennen? Antwoord van Catherine Mairy, juridisch deskundige, Partena Professional.

Volgens een recente iVox-studie voor Partena Professional staat 22% van de ondervraagde werknemers open voor het idee om een deel van hun salaris in de vorm van crypto te ontvangen. Onder hen, mannen. 35,9% van de mensen onder de 35 staat open voor het idee.

Onder de door geïnteresseerde werknemers genoemde redenen ligt langetermijninvestering (51% van hen) net voor op sparen (48%). Werknemers die niet in crypto betaald willen worden (78% van de steekproef) noemen daarentegen vooral een gebrek aan vertrouwen. 53% van de totale steekproef zegt wantrouwig te zijn. 27% wijst op de schommelende wisselkoers.

Staat het Belgische wetgevingskader dit vandaag toe?

In België moet de beloning worden betaald in de vorm van een wettig betaalmiddel. Crypto heeft geen wettig betaalmiddel. Momenteel is alleen de nationale munt, de euro, wettig betaalmiddel. Om de betaling van een vergoeding in de vorm van crypto toe te staan, zou deze als wettig betaalmiddel moeten worden erkend, wat een eerste stap zou zijn”, legt Catherine Mairy, jurist bij Partena Professional, uit.

De werkgever mag ook geen bonus betalen in de vorm van crypto, die in principe moet worden beschouwd als tegenprestatie voor arbeid, en dus als beloning – die alleen in de vorm van een wettig betaalmiddel kan worden betaald. Daarom kunnen er geen uitkeringen in crypto worden betaald, ook al is er een overeenkomst”, voegt Catherine Mairy toe.

Bovendien kunnen werknemers die in crypto worden betaald hun werkgever aanklagen. In het tegenovergestelde geval, wanneer de werknemer betaling van cryptoloon vordert, volstaat de instemming van beide partijen niet. “Zelfs in het geval dat crypto een wettig betaalmiddel heeft, zal er normaal gesproken een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer moeten zijn over de gebruikte valuta.”

En in het buitenland?

“Naast het feit dat crypto geen wettig betaalmiddel zal zijn in België, zal de betaling van de salarissen niet onderworpen zijn aan de huidige kanalen zoals de klassieke overschrijving. Bovendien, gezien het uiterst veranderlijke karakter, hoe kan men bijvoorbeeld het bedrag bepalen waarop de sociale bijdragen en de voorheffing worden berekend?” besluit Catherine Mairy.

Niettemin beginnen sommige landen, zoals onze buren in Nederland, naar verluidt enige crypto toe te staan als methode voor de betaling van beloningen. In Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten is deze praktijk ook toegestaan en meer verspreid. Is dit een inspiratie voor Europa en België?