Automatisering van repetitieve taken, verhoogde productiviteit, ondersteuning van beslissingen… De voordelen van genAI voor cyberbeveiliging zijn talrijk. En dat geldt ook voor de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie ervan. Legt Koen Segers, Managing Director BeLux Dell Technologies, uit.

Cyberbeveiliging maakt een beslissende stap voorwaarts met de opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie. Het vermogen van genAI om kennis te begrijpen, te leren en toe te passen op dezelfde manier als een mens dat zou doen, is van onschatbare waarde bij het beschermen van IT-omgevingen, maar biedt cybercriminelen ook nieuwe aanvalsvectoren. Koen Segers, Managing DirectorBeLux, Dell Technologies: “De uitdagingen zijn aanzienlijk en zetten ons ertoe aan ons af te vragen wat we moeten doen om op een verantwoorde manier waarde te genereren. Geconfronteerd met deze technologische revolutie is het belangrijk om het potentieel ervan te erkennen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze vooruitgang onze maatschappelijke waarden weerspiegelt.

GenAI-risico’s beheren

Naarmate de mogelijkheden van generatieve AI zich ontwikkelen, wordt beveiliging een prioriteitskwestie. Cybercriminelen kunnen de snelheid en de voordelen van automatisering benutten om de kwetsbaarheden van hun doelwitten sneller te ontdekken, malware in realtime te ontwikkelen en effectievere phishing- en spoofing-e-mails te maken. Daarom moeten genAI-systemen vergezeld gaan van passende beveiligingsmaatregelen om fraudepogingen en risico’s op deepfakes tegen te gaan.Het beveiligen van genAI begint met het implementeren van een infrastructuur die gebaseerd is op vertrouwen, van de rand tot de gebruiker, via gegevensbeheer,” vervolgt Koen Segers. Het doel is om robuuste toegangscontrolemechanismen in te voeren die elke schadelijke toegang en elk potentieel kwaadwillig gebruik van het systeem voorkomen. Om de gegevens te beveiligen zijn functies zoals classificatie, encryptie en veilige opslag en transmissie nodig.”

De menselijke bijdrage speelt ook een essentiële rol. Regelmatige audits, gedrag dat afwijkingen in het systeem identificeert en technieken om vooroordelen te verminderen en ethische principes te incorporeren zijn fundamenteel voor risicopreventie.

genAI voor betere cyberbeveiliging

De industrie mobiliseert zich om de uitdagingen van genAI aan te gaan, dat het vooruitzicht biedt om een belangrijke partner te worden op het gebied van cyberbeveiliging en de weg vrijmaakt voor een betere bescherming tegen cyberbedreigingen. Koen Segers vervolgt: “genAI maakt het mogelijk om grote hoeveelheden beveiligingsgegevens te analyseren die specifiek zijn voor een organisatie, om voorspellingen te formuleren en is voortdurend in ontwikkeling. Hierdoor kunnen cyberbeveiligingsteams beter anticiperen op bedreigingen, bijvoorbeeld door anomalieën in netwerkverkeer of verdachte inhoud in e-mails te detecteren. Daarnaast heeft generative AI de mogelijkheid om toekomstige bedreigingen te voorspellen, kwetsbaarheden te identificeren door te leren van incidenten uit het verleden en threat intelligence feeds.”

Automatisering kan onze benadering van beveiliging transformeren, met name op het gebied van preventie en detectie controle. Door de detectie van bedreigingen te automatiseren, verkort genAI de tijd die nodig is om aanvalspogingen te ontdekken en erop te reageren, waardoor de potentiële schade wordt beperkt. Door routinematige cyberbeveiligingstaken te automatiseren, zoals het rapporteren van incidenten of het delen van bedreigingen, kunnen beveiligingsteams zich richten op meer strategische taken.

Tot slot is het creëren van content misschien niet de eerste functie die in je opkomt als je denkt aan genAI-toepassingen voor cyberbeveiliging, maar het is een zeer nuttige mogelijkheid als het gaat om gebruikerstraining en -bewustzijn. Als genAI wordt gebruikt om trainingsmodules aan te passen, kunnen aanpassingscriteria worden gebaseerd op rollen van eindgebruikers, gedrag in het verleden en de veelvoorkomende bedreigingen waarmee ze te maken kunnen krijgen. “Dit verbeterde niveau van training op maat helpt het aantal menselijke fouten te verminderen, die aan de basis liggen van veel incidenten,” voegt Koen, Segers toe.

Een pragmatische visie

GenAI creëert nieuwe uitdagingen die ons ertoe aanzetten onze cyberbeveiligingsstrategieën opnieuw te overdenken en te ontwikkelen. Het biedt ook het vooruitzicht om de detectie en reactie op bedreigingen te verbeteren, voorspellende mogelijkheden te bieden en de operationele efficiëntie te verhogen.

“De sleutel is om deze voordelen ten volle te benutten en tegelijk de risico’s proactief en waakzaam te beheren,” besluit Koen Segers. Robuuste beveiligingsmaatregelen, voortdurende monitoring en een flexibele, voortdurend aangepaste benadering van vertrouwelijkheid en ethiek van gegevens zijn essentieel. Nu we het genAI-tijdperk volledig zijn binnengetreden, zullen de evolutie van AI en cyberbeveiliging zich voortzetten in een symbiotische relatie.